Minőségpolitika

 • Az Agro-Portéka Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint az emberi erőforrás fejlesztő szervezet biztosítja, hogy az EU irányvonalainak megfelelően az egész életen át tartó tanulás, a gazdasági versenyképesség, és a foglalkoztathatóság támogatása érdekében a megjelenő felnőttkori képzés változó igényeire folyamatosan és gyorsan új képzési formákkal válaszol, a felmerülő képzési-oktatási igényeket, a hozzá kapcsolható képzési szolgáltatásokat nyújtva a képzési piacon elérhető legjobb minőségben elégítse ki.

  Az oktatás területén fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink:

  • időtálló, a munkában, de az élet minden területén használható tudást kapjanak,
  • a tananyag és oktatás igényes, egymásra épülő, európai normáknak megfelelő  legyen,
  • tanfolyamaink megfeleljenek a munka-erőpiaci igényeknek.

  Az Agro-Portéka Kft. alapelve a folyamatos minőségfejlesztő stratégia megvalósítása. Ez azt jelenti, hogy szükségleteket jobb minőségben törekszünk kielégíteni, mint versenytársaink. Az oktatás minőségét az elégedett hallgatók, munkáltatók jelzik. Ennek érdekében vizsgáljuk és értékeljük megelégedettségüket, kikérjük észrevételeiket, javaslataikat, hogy azt figyelembe tudjuk venni tevékenységünk és minőségirányítási rendszerünk fejlesztése során.
  A szolgáltatásteljesítés hatékonyságának növeléséhez az oktatás és képzés személyi és tárgyi feltételeit folyamatosan korszerűsítjük.

  A vezetés elkötelezett a kitűzött célok megvalósítása mellett, ezért motiválja és továbbképzi a munkatársakat, hogy képességeiket, tudásukat teljes mértékben a társaság céljainak megvalósítására fordítsák, rendszeresen ellenőrzi a minőségirányítási rendszer működésének hatékonyságát és meghatározza a továbbfejlesztési irányokat.

  Az Agro-Portéka Kft. a vele kapcsolatba kerülő érdekcsoportoktól, együttműködő partnereitől, alvállalkozóitól, beszállítóitól is elvárja, hogy tevékenységük, szolgáltatásaik illeszkedjenek és feleljenek meg a minőségügyi követelményeinek. Ezért megismerteti a partnereket a társaság minőségügyi rendszerével, lehetőséget biztosít információszerzésre, továbbképzésre.

  Pécs, 2014. augusztus 1.

   

  Buday-Sántha Attila
  ügyvezető